K-jetronic

Het Bosch K-jetronic systeem is opgebouwd uit verschillende componenten, hieronder worden de componenten en hun functies besproken. Enkel de componenten gerelateerd aan het systeem worden hieronder weergegeven. Tevens kunnen dezelfde categorieën gevonden worden in het Shop gedeelte waar de beschikbare onderdelen weergegeven worden.

Het K-jetronic systeem behoort onder de groep van CIS-injectiesysteem wat staat voor continuous injection system. Dit betekend dus dat de brandstof continu wordt ingespoten in de inlaatcollector. Het systeem is volledig mechanisch opgebouwd. Vanaf eind 1979, werd dit systeem aangepast door een lambda-controle systeem eraan toe te voegen (KA-jetronic). Dit systeem is op onderstaande figuur afgebeeld, de componenten 11, 12, 16 en 18 zijn specifiek voor dit lambda-controle systeem en zijn dus niet aanwezig bij een mechanisch K-jetronic systeem.

K_jetronic_overview
Brandstofpomp

2 Brandstofpomp

De brandstofpomp dient om het systeem te voorzien van de nodige brandstofdruk. Juist na de brandstofpomp is een terugslagklep gemonteerd welke nodig is om het systeem op druk te houden na de uitschakeling van de motor.

3 Brandstofaccumulator

De brandstofaccumulator heeft 2 functies: 
– Na het uitschakelen van de motor wordt het brandstofsysteem op druk gehouden door deze accumulator om de warme start te bevorderen. 
– De accumulator dempt de brandstofpulsen uit welke gegenereerd worden door de brandstofpomp.

Brandstofaccumulator
Brandstoffilter

4 Brandstoffilter

De brandstoffilter heeft als doel om de brandstof te filteren zodat het systeem niet vervuild.

5 Warmloopregelaar

De warmloopregelaar heeft als doel het brandstofmengsel te verrijken bij de koude start. Wanneer de motor opwarmt, wordt het mengsel verarmd tot de juiste verhouding. 

Deze component is reviseerbaar, de nodige componenten kan u terugvinden in de shop.

Warmloopregelaar
Injector

6 Injector/verstuiver

De injector zorgt voor een mooi vernevelde brandstof zodat het brandstof-lucht mengsel zo homogeen mogelijk is. 

8 Koude start injector

De koude start injector, voegt extra brandstof toe bij zeer lage omgevingstemperaturen.

Koude start injector
Brandstofverdeler

9 Brandstofverdeler

De brandstofverdeler (ook mengselregelaar of spinnenkop genoemd), heeft als functie de verschillende cilinders te voorzien van exact dezelfde brandstofhoeveelheid. Sommige uitvoeringen hebben intern een branstofdrukregelaar ingebouwd. 
Deze component is reviseerbaar waarvoor u bij ons terecht kan wanneer de revisie kits beschikbaar  zijn.

10 Luchthoeveelheidsmeter

De luchthoeveelheidsmeter meet de hoeveelheid lucht dat aangezogen wordt door de motor. Aan de hand van deze meting wordt mechanisch het brandstofmengsel aangepast.

Luchthoeveelheidsmeter
Regelklep

11 Regelklep

Deze regelklep wordt gebruikt bij KA-jetronic systemen. Hierbij wordt het brandstofmengsel aan de hand van een lambda-sonde controle systeem geregeld. De regelklep verandert de druk tussen de boven en onderkamer van de brandstofverdeler, hierdoor wijzigt het brandstof mengsel.  

12 Lambda-sonde

De lambda-sonde (enkel bij KA-jetronic) genereert een signaal dat het regelapparaat gebruikt om zo het brandstofmengsel af te stellen. De lambda-sonde genereert enkel een signaal als de component een voldoende hoge temperatuur heeft.

Lambdasonde
Thermotijdschakelaar

13 Thermotijdschakelaar

De thermotijdschakelaar wordt eerst en vooral gebruikt om de inspuittijd te regelen van de koude start injector (8).  Indien een lambda-controle systeem aanwezig is, wordt deze sensor ook gebruikt als input voor het regelapparaat (18).

15 Extra luchtschuif

De luchtschuif heeft als functie meer lucht te voorzien bij een koude motor. Deze luchtschuif kan elektrisch bediend worden ofwel is deze rechtstreeks verbonden met het koelvloeistof.

Luchtschuif
Gaspositiesensor K

16 Gasklepschakelaar

De gasklepschakelaar is enkel gebruikt bij systemen met een lambda-controlesysteem. Deze schakelaar is aanwezig zodat het regelapparaat de gaspositie weet.

18 Regelapparaat

Het regelapparaat (ECU) verwerkt de verschillende inputs om zo het gewenste signaal te geven aan de regelklep (11) waardoor het brandstofmengsel optimaal is.

Regelapparaat
Winkelwagen
nl_NLDutch